Schrijfmotorische therapie

Schrijfmotorische therapie is een aanpak voor handschrift problemen. Hierbij wordt eerst onderzocht waar dit door veroorzaakt wordt. Daarna worden er specifieke oefeningen gedaan volgens een op maat gemaakt plan van aanpak.

Omdat er meestal een combinatie van meerdere oorzaken is bestaat het onderzoek dat ik uitvoer uit meerdere onderdelen.

Geen goede schrijfhouding

Geen goede schrijfhouding

Het eerste deel van het onderzoek is een visuele screening. Hiermee onderzoek ik met een bioptertest en een visuomotorisch onderzoek of er een probleem is bij de samenwerking tussen ogen en hersenen.

Ik controleer of de letters goed geautomatiseerd zijn. Soms schrijven kinderen geen letters maar tekenen ze die.

Als laatste check ik of er onderliggende reflexen zijn die problemen met de motoriek veroorzaken. In het verlengde hiervan kijk ik naar de richtingsontwikkeling, de spierspanning, de polsstand en de pengreep.

Aan de hand van wat er uit deze onderzoeken komt stel ik een behandelplan op. Dit kan bestaan uit visuele training, letters oefenen en/of reflexintegratie. Deze oefeningen worden deels samen in de praktijk gedaan en deels meegegeven om thuis te oefenen.